ساخت سایت حرفه‌ای با وب فهم

برای شروع کسب‌وکار اینترنتی خود آیا نیاز به ساخت سایت حرفه‌ای دارید؟ چقدر برای این کار هزینه می‌کنید؟ و چقدر زمان دارید؟ آیا با سایت سازها آشنایی دارید؟ آنها را می‌شناسید؟ به آنها اعتماد دارید؟ همچنین شما عزیزان اگر مایل…