بازاريابی محتوا (Content marketing) چيست؟

بازاريابی محتوا (Content marketing) يكی از روش‌های بازاريابی ديجيتالی است. زمانی كه محتوايی مفيد و كاربردی از طريق وب سايت، فروشگاه اينترنتی، مقالات، صفحات مجازی به اشتراک می­گذاريم، كاربران فضای مجازی و اينترنت از وجود كسب و كار ما و…